Aktuellt

Längtan

19 maj 2020

Längtan

En stark drivkraft hos oss människor är längtan. Det kan vara längtan i smått och stort. I närtid och i framtid. Så här års är det många av oss som längtar efter sol och värme. Det finns några som längtar efter att resa bort och andra som längtar efter att få komma hem. Många längtar efter förändring och andra efter stabilitet. Är längtan måhända känslan av att vilja ha något som för tillfället inte är tillgängligt?

Gemensamt för våra kunder är att det finns en längtan, eller vision, om någonting bättre – efter ordning och reda när det gäller information, rutiner, processer, dokument eller ärendehantering. I takt med att komplexiteten och informationsmängden ökar, i media talas det om informationsexplosion, ökar längtan efter att hitta rätt och riktig information tillrättalagd för användaren på ett lättillgängligt sätt varhelst man befinner sig.

Just nu driver, deltar och stöttar vi på META i flertalet projekt för att uppfylla våra kunders visioner med starkt fokus på den egna verksamheten och dess kunders behov.

Avslutningsvis ett citat från en av våra kunder ”Det vi i organisationen pratat om i 14 år har vi nu tillsammans med META åstadkommit på 14 dagar”.