Aktuellt

Hur påverkar digitaliseringen?

19 maj 2020

De snabbt ökande möjligheterna att digitalisera verksamheten leder till fundamentalt genomgripande förändringar. Är påståendet sant, och vad innebär det i så fall?

Idag styr IT-utvecklingen vårt sätt att arbeta i allt högre grad. Snabba kontinuerliga förändringar sker utifrån affärsvisionen och digitaliseringens nya möjligheter. Lokalnyttjarna agerar redan idag utifrån detta perspektiv. Det aktivitetsbaserade kontoret är bara en parentes i vad hyresgästen egentligen eftersträvar, man söker efter den miljö som kan bidra med värde i medarbetarnas verksamhetsutövande. Leveransen av kontorsmiljöer är på väg att förändras i grunden, de fastighetsägare som inte agerar nu på marknadsförändringarna kommer inom en nära framtid att vara marginaliserade eller utslagna. Inte ens en så stabil och långsiktig bransch som fastighetsbranschen är immun mot disruption.