Aktuellt

Har du koll på din organisation?

19 maj 2020

Såklart! Inget konstigt, tänker du. Men vem är det som driver din organisation framåt? Vem stödjer? Vem är det som styr egentligen? Har du någon som bromsar utvecklingen?

Linjeorganisationen sitter som en smäck på de flesta bolag. Så har den gjort i 100 år. Vi har alltid vetat vem som har kommandot och vem som jobbar på golvet. Processorganisationen kommer och kastar om begreppen och kan ibland ställa till det.

Pratar vi processer så behöver vi sätta Affären och därmed också kunden i fokus. Det är Affären (sättet som företaget tjänar pengar på) som företaget är till för, som ska utvecklas, optimeras och stödjas. Processerna rangordnas ofta i termer som styrprocesser, affärsprocesser och stödprocesser. Styrprocesser visar riktningen och sätter mål och krav. I affärsprocesserna sker ”verkstadsarbetet”, det är i dessa allt det fantastiska händer som bidrar till företagets resultat. Stödprocesserna är de som är lite lurigare att förstå sig på. Dessa processer är de som ska se till att affärsprocesserna flyter på så smidigt som möjligt. Att ekonomin rullar på som den ska, att alla medarbetare får sin lön i rätt tid, att internpost kommer till rätt mottagare, att samtliga IT-system fungerar som det är tänkt.

IT-avdelningen har under många år haft den drivande positionen inom utveckling på många företag. Vi på META ser att detta håller på att ändras. Nu är det istället vanligt att verksamheten som arbetar i affärsprocesserna är de som vill ha utvecklingen. Dock har IT-avdelningen svårt att släppa taget och inse att de arbetar i en stödprocess som ska göra allt i sin makt för att få affärsprocesserna att bli ännu effektivare. IT-avdelningen behöver spetsa öronen, börja lyssna mer på verksamheten, lära sig prata verksamhetsspråk och därefter göra det som de ska vara bra på, det vill säga stödja Affären.

BPMN är ett sätt att minska klyftan mellan IT-utvecklare och affärsverksamheten. Business Process Model and Notation är ett nationellt vedertaget ”språk” som ger de olika verksamhetsdelarna en möjlighet att samarbeta kring en metod som de båda kan förstå. Processer eller funktioner modellerade med BPMN har även en möjlighet att bli till små IT-system genom körbara processflöden så att de omedelbart kan stödja verksamheten utan månader eller år av systemutveckling.

De körbara processerna är enkla att modellera fram med hjälp av affärsverksamhetens kunnande och går snabbt att ta i drift med hjälp av IT-avdelningens expertis. Affärs- och stödprocesser i ett väl avvägt samarbete där de båda får göra det de är bäst på!

Har du frågor, funderingar eller inlägg kring Verksamhetsutveckling, Processer, BPMN, IT-organisationen eller något annat som rör Affärsutveckling. Tala gärna med oss som vet mer!