Aktuellt

Entusiasmerande och mycket givande dagar på Business Arena

19 maj 2020

Kan inte låta bli att jämföra transaktioner och förvaltning vad gäller exempelvis omsättning, marginaler och antal sysselsatta. Inte för att det är ett motsatsförhållande, men vad är det som gör transaktioner så mycket mera attraktivt än förvaltning?

Med BIM som drivkraft och effektivt stöd i projekten jobbar vi nu med hur vi skall utväxla relevant information med förvaltningen. På samma sätt skulle det vara värdefullt att ta med relevant information in och ut ur transaktionerna. Det skulle ge större värden och ökad transparens samt minskad friktion, kostnad och risk.

Det obrutna informationsflödet är inom räckhåll. Affärsstöd är processer, information och resurser.