Aktuellt

Butikshandelns död - fastighetsägarens chans!?

17 februari 2021

Butikshandelns död - fastighetsägarens chans!?

När Fastighetsägarna i förra vecka presenterade sin rapport om Hometail (sammanslagning av home och retail) var Meta där för att nyfiket lyssna in på de senaste trenderna inom fastighetsbranschen.

Finns det dessutom trender som gynnar både fastighetsägarna och hyresgästerna så är det såklart ännu mer intressant att förstå mekanismerna bakom och vad som kan göras framöver för att hänga med i den omvärld som rör sig fortare än någonsin tidigare.

I storstadsregionerna, i detta fall Stockholm, så är betalningsviljan för att ”köpa sig mer tid” relativt stor, och istället låta någon annan utföra de vardagliga hushållsnära tjänsterna i hemmet. Hur påverkar detta fastighetsägarna?

Trender visar att hemmet inte längre bara är en plats där vi spenderar tid när vi inte jobbar, handlar eller socialiserar med vänner, hemmen är nu mera en plattform där livets alla delar flyter ihop och vi kan göra det mesta utan att behöva lämna hemmets trygga vrå. Detta skapar nya förutsättningar för fastighetsägarna som har möjlighet att agera som en hubb for att sammankoppla de behov som hyresgästerna har med de aktörer som erbjuder attraktiva varor och tjänster. Förhoppningen är att detta kan skapa mervärde för hyresgästen och större intäkter till fastighetsägaren.

Fastighetsägarens roll som facilitator och samordnare innebär flera saker. Att tillhandahålla en portal i form av en app för hyresgästerna att göra inköp och beställningar via kan vara ett bra sätt för fastighetsägaren att samla flödet och skapa möjligheter. Ett annat exempel är fastighetsägarens roll i att säkra in- och utpassering på ett effektivt och tryggt sätt för de som inte lever i fastigheten men som är där för att leverera tjänster och varor till hyresgästerna.

Konkreta exempel på hur fastighetsägaren kan höja mervärdet för hyresgästerna är möjligheten att dra stordriftsfördelar och förhandla med leverantörer av t.ex. städning för att få ner priserna på tjänsten och samtidigt skapa en trygghet för hyresgästen som då vet att ramavtal finns och att leverantören är godkänd av fastighetsägaren.

Alla trender och spaningar är såklart inte alltid applicerbara här och nu, men vi kan konstatera att digitaliseringen och kundanpassning är något som är framgångsfaktorer, i fastighetsbranschen såväl som i övriga samhället. För de fastighetsägare som funderar på eller har bestämt sig för att ta klivet in i en digital förvaltning så kan Meta var ett stöd i utvecklingen. Meta har lång erfarenhet av olika system och hur de samverkar och ger förutsättningar för att skapa en digital plattform som gynnar fastighetsägare. Utveckling och förändring är konstant, utmana framtiden med oss!

Förvaltarforum var också på seminariet om Hometail, deras artikel hittar du här.

Vi vill tacka Fastighetsägarna för en tänkvärd rapport.