Upphandling och införande av nytt systemstöd

Inför anskaffning av nytt ekonomi- och fastighetssystem tog AB Väsbyhem hjälp av Meta för behovsanalys, kravställning och utvärdering. Arbetet ledde fram till att Väsbyhem tecknade avtal med programvarubolaget Vitec för leverans av ett molnbaserat systemstöd för sina affärsprocesser inom ekonomi, förvaltning och marknad. 

Systemstödet infördes i huvudsak under 2017 organiserat flera delprojekt där Meta medverkade aktivt. Implementationen baserades på den processmodellering som genomfördes som underlag för kravställning och som omsattes i väl fungerande rutiner i harmoni med valt systemstöd. Meta bemannade även rollen som huvudprojektledare.

Här kan du läsa mer om vad Meta kan erbjuda.