Verksamhetsutvecklingsprojekt

Metas ansvar för Västfastigheters verksamhetsutveckling tar nya former

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens lokalförsörjare och utvecklar/förvaltar ett bestånd på ca 1,7 miljoner kvm. Hyresintäkterna uppgår till ca 1,5 miljarder kr. Årlig investeringsvolym är ca 1,6 miljarder kr. Antalet anställda ca 400.

Meta har som program- och projektledare haft huvudansvaret för merparten av Västfastigheters stora verksamhetsutvecklingsprojekt de senaste 5 åren. Bl a har ett nytt fastighetssystem, ett nytt projektstyrsystem och ett nytt dokument- och ärendesystem införts och etablerats. En helt ny interaktiv, användarstyrd portallösning för såväl interna medarbetare som externa partners kommer också att introduceras under 2017. Projektstyrsystemet används idag av hela Västra Götalands­regionen med dess ca 50 000 medarbetare.

Arbetet startade ett par år tidigare med behovsanalyser och framtagandet av en verksamhetsstyrd IT-strategi med tillhörande handlingsplan. Denna plan har utgjort stommen och ledstjärnan i Västfastigheters utvecklingsprogram.

En del av utvecklingsprogrammet har också varit att stärka Västfastigheters egna resurser för verksamhetsutveckling och förvaltning av processer, information och IT-system. Nu har tiden kommit för de egna resurserna att ta vid och driva utvecklingen vidare i egen regi. Meta kvarstår dock som projektledare för portalprojektet och som rådgivare/specialist i olika utvecklingsfrågor.

Vi på Meta är stolta och tacksamma över att få ha varit med på denna framgångsresa som inneburit mycket kreativt nytänkande för att skapa effektiva processer i verksamheten med tillhörande verktyg. Vi vill också uttrycka vår respekt för Västfastigheters ledning som har delat visionen med oss, haft tålamod och möjliggjort denna utveckling. Vi hoppas så klart att även få vara med på ett hörn i Västfastigheters fortsatta utvecklingsarbete.

Här kan du läsa mer om vad Meta kan erbjuda.