Införande av nytt systemstöd

Meta projektleder införande av nytt systemstöd för AB Väsbyhem

Inför anskaffning av nytt ekonomi- och fastighetssystem har AB Väsbyhem tagit hjälp av Meta för behovsanalys, kravställning och utvärdering. Arbetet har lett fram till att Väsbyhem har tecknat ett 6-årigt avtal med programvarubolaget Vitec för leverans av ett molnbaserat systemstöd för sina affärsprocesser inom ekonomi, förvaltning och marknad. Nu fortsätter arbetet med att införa systemstödet där Meta har rollen som huvudprojektledare.

– Efter en noggrann utvärdering utifrån flera olika kriterier föll valet på Vitec. De uppfyller våra högt ställda krav på ett modernt systemstöd och kan leverera lösningen som molntjänst, säger Joakim Bysell, förvaltningschef på Väsbyhem.

Systemstödet införs under 2017 och kommer att vara i skarp drift från årsskiftet 2018. Meta har huvudansvaret för projektledning och medverkar även aktivt i delprojekt för införandet.

– Vi ser fram emot att fortsätta vårt uppdrag i nästa fas med att införa systemstödet. Arbetet baseras på den processmodellering som genomfördes som underlag för kravställning och som nu ska omsättas i väl fungerande rutiner i harmoni med valt systemstöd, säger Anders Löwed, huvudprojektledare Meta.

Här kan du läsa mer om vad Meta kan erbjuda.