Aktuellt

Hantera informationssäkerhet

31 maj 2022

Det var vad Bo Baudin från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Lars Lidén från Meta talade om i höstas när Metas inspirationsevent gick av stapeln för sjunde gången. 

De berättade om vilka stöd och hjälpmedel som finns att tillgå för att hantera informationssäkerheten parallellt med den digitaliseringsutveckling som nu sker i branschen. 

I denna film kan du se framträdandet som sker i hybridform.