Lokalförsörjning, fastighets-it och service

Hållbar utveckling som är ekonomiskt fördelaktig för mig och min kund, och min kunds kund.

Resurseffektiva lösningar inkluderande energioptimering, automation, facility management, fastighetsdrift, tillträdes-hantering och mycket annat som installeras eller sker i byggnaden. Kort sagt, mervärden och ökad verksamhetsnytta med optimerat genomförande i god balans mellan interna och externa resurser.

Uppkopplade byggnader
Uppkopplad och integrerad utrustning i byggnaden öppnar för oändliga möjligheter både för hyresgäst och hyresvärd. Sensorer, internet of things (IoT), byggnadsautomation, inpassering - om utrustningen är uppkopplad kan den styras. Viktigt att säkerställa att det
enbart kan göras av behörig.

Fastighetsdrift
Tillsyn och skötsel, serviceanmälan och underhåll måste vara kostnadseffektiv och personoberoende utan att ge avkall på kundleveransen eller miljö- och energimål. Fastighetsservice bör utgå från en genomtänkt affärsmodell som säkerställer leverans med hög servicegrad och kundnytta oavsett interna eller externa parter. 

Lokalförsörjning
Kärnverksamhetens behov av lokaler varierar ofta kraftigt över tid, både till mängd, funktion och läge. Att tillhandahålla rätt faciliteter över tid till rätt kostnad och kvalitet är en utmaning. Långa ledtider för anskaffning, långa kontrakt och ofta trögrörlig marknad ska matchas mot verksamhetens snabba förändringar.

Facility management
Ett anpassat FM-koncept ökar servicegraden och minskar såväl åtgärdstiden som tid för
brukare att söka information och anmäla ärenden. Harmonisering av arbetssätt, tjänsteutveckling och ökad kostnads- och kvalitetskontroll är ytterligare effekter, men som ställer krav på beställarkompetensen och behovsanpassade systemstöd.

Meta kan genomföra förstudier och utredningar, ta fram visioner och business case samt planera och leda genomförandeprojekt. Vår verksamhetskännedom, leverantörsoberoende och förmåga att kravställa samt upphandla och leda teknik– och tjänsteleverantörer ger ideala förutsättningar för lyckosamma resultatorienterade projekt med fokus på verksamhetsnytta. Meta har genomfört många och stora uppdrag inom området och har mycket goda referenser.

Kontakta i första hand Rikard för ytterligare möjligheter och en inspirerande dialog

 • Tjänster

  Portaler, dokument och ritningar

 • Tjänster

  Anskaffning och införande av system

 • Tjänster

  Verksamhetsdriven processutveckling

 • Tjänster

  Informationsstrategier och informationsleveranser