Informationsstrategier och informationsleveranser

Visionen om det obrutna informationsflödet när det gäller projektering, byggande och förvaltning är inom räckhåll.

En av flera utmaningar är hur den strategiskt viktiga informationen kan vidmakthållas i den löpande förvaltningen. Oberoende av var man befinner sig på resan mot en mer digital tillvaro och grafiskt stöd så kan META erbjuda kvalificerade tjänster för en effektiv och kvalitetssäkrad informationshantering.

Informationsleveranser från projekt, byggande och förvaltning
Hur tar vi fram en hållbar strategi för vår ritnings- och dokumenthantering? Vilka tekniska lösningar finns och vilka krav bör vi ställa? Vilka krav kan vi ställa på informationsleveranser av ritningar och teknisk dokumentation? Hur genomför vi en förändring och etablerar fungerande system? Hur tar vi hem nyttoeffekter med digital ritnings- och dokumenthantering?

För att säkerställa fungerande och kvalitetssäkrade informationsleveranser krävs att processer, metodik, rutiner, organisation och teknik samverkar i en informationsmodell. Ett vanligt problem är att det ofta inte finns resurser för att vidmakthålla och underhålla modellen. Resultatet av otillräckliga resurser och avsaknad av lämplig organisation brukar snabbt visa sig i form av att informationsmodellen drabbas av infarkt d.v.s. att informationen stoppas på vägen eller inte har den kvalitet som efterfrågas.

Genom att se till helheten, från top management ut i alla verksamhetsdelar, kan META lotsa Ditt företag fram till en fungerande informationshantering där varje del komponent i informationskedjan hänger ihop och stödjer informationsleveranserna.

Specifika tjänster META kan erbjuda:

 • Analyser och framtagning av strategier för dokument– och ritningshantering
 • Stöd för upphandling och genomförande vid digitalisering och informationslyft
 • Upphandling och införande av effektiva systemstöd
 • Utveckling av processer, metodik och rutiner
 • Projektledning vid införande och etablering

Kontakta i första hand Lars för ytterligare möjligheter och en inspirerande dialog.

 

 • Tjänster

  Portaler, dokument och ritningar

 • Tjänster

  Lokalförsörjning, fastighets-it och service

 • Tjänster

  Anskaffning och införande av system

 • Tjänster

  Verksamhetsdriven processutveckling