Affärsstödsutveckling, Projektledning, Verksamhetsutveckling

Meta erbjuder rådgivning, handfast stöd för

management samt projektledning inom digitalisering, informationshantering och affärsstöd

– tillsammans lyckas vi!
 • Värdeskapande
 • Flexibilitet
 • Kundanpassat
 • Förtroende
 • Passion
 • Målmedvetenhet
 • Trygghetsskapanade
 • Engagerade
 • Professionella
 • Lojala
 • Ledande
 • Rådgivning
 • Affärsstödsutveckling
 • 289

  genomförda projekt

  28

  pågående projekt

 • 2017-08-17

  Nyheter

  META välkomnar Daniel Blom

 • 2017-07-10

  Nyheter

  Sommarhälsningar

Meta är ett ledande konsultbolag inom affärsstödsutveckling

Med Sverige som bas erbjuder vi stöd och management för serviceorganisationer och fastighetsbranschen inom verksamhetsutveckling och informationshantering. Vi identifierar informations- och utvecklingsbehoven för just din verksamhet och genomför effektivisering av det dagliga arbetet.

 • Inspiration

  HUR PÅVERKAR DIGITALISERINGEN?

 • Tjänster

  Strategisk rådgivning och handfast projektledning

Meta Filmkanal