Affärsstödsutveckling, Projektledning, Verksamhetsutveckling

Meta erbjuder rådgivning, handfast stöd för

management samt projektledning inom digitalisering, informationshantering och affärsstöd

– tillsammans lyckas vi!
 • Värdeskapande
 • Flexibilitet
 • Kundanpassat
 • Förtroende
 • Passion
 • Målmedvetenhet
 • Trygghetsskapanade
 • Engagerade
 • Professionella
 • Lojala
 • Ledande
 • Rådgivning
 • Affärsstödsutveckling
 • 289

  genomförda projekt

  28

  pågående projekt

 • 2017-06-14

  Nyheter

  Resultat från enkätundersökningen

 • 2017-06-13

  Nyheter

  Event för affärsstöd och nätverkande

Meta är ett ledande konsultbolag inom affärsstödsutveckling

Med Sverige som bas erbjuder vi stöd och management för serviceorganisationer och fastighetsbranschen inom verksamhetsutveckling och informationshantering. Vi identifierar informations- och utvecklingsbehoven för just din verksamhet och genomför effektivisering av det dagliga arbetet.

 • Inspiration

  HUR PÅVERKAR DIGITALISERINGEN?

 • Tjänster

  Strategisk rådgivning och handfast projektledning

Meta Filmkanal